Trivia

Van alle Texaanse terdoodveroordeelden is zo'n 70% niet-blank, terwijl slechts zo'n 30% van de Texaanse bevolking niet-blank is.

Sinds de herinvoering van de doodstraf (post-Furman) zijn in de hele VS 142 terdoodveroordeelden vrijgelaten omdat bleek dat zij onterecht veroordeeld waren. Van die 142 vrijgelaten terdoodveroordeelden, waren er twaalf in Texas veroordeeld. Dat is 8,5%. Gezamenlijk brachten zij 1.425 jaar door in de dodencel voor een misdaad die zij niet hadden gepleegd. Gemiddeld zaten ze dus zo'n tien jaar onterecht vast.

Niemand weet hoeveel onschuldigen er ter dood gebracht zijn. Als iemand eenmaal dood is, wordt de zaak vaak niet verder onderzocht. Er zijn echter verschillende zaken waarin zeer sterke twijfel bestaat over de schuldvraag. Van Carlos DeLuna is vrijwel zeker dat hij onschuldig was. Hetzelfde geldt voor Todd Willingham. En recent werd Preston Hughes geëxecuteerd, ondanks sterke aanwijzingen dat hij mogelijk niet de dader was.

Tegenover elke tien executies, staat één vrijlating.

Sinds 1989 zijn er in de hele VS 1.063 veroordeelden vrijgelaten omdat bleek dat ze de misdaad waarvoor ze vast zaten, niet hadden gepleegd. Dit wordt bijgehouden door het National Registry of Exonerations.

Uit de meest recente Gallup-enquête blijkt dat 63% van de Amerikanen voorstander is van de doodstraf. In de jaren '90 was dat maar liefst 80%. De steun voor de doodstraf neemt af.

In de hele VS zitten naar schatting 20.000 tot 80.000 gevangenen in eenzame opsluiting, al dan niet tijdelijk. De 'recordhouder' is Thomas Silverstein, die al dertig jaar in eenzame opsluiting zit. Dat is langer dan mijn vriend Jeroen leeft.

Raymond Riles zit al 37 jaar op Death Row in Texas. Dat is langer dan ik leef. De reden dat hij daar al zo lang zit, is dat hij ernstige psychische problemen heeft en daarom niet geëxecuteerd mag worden. In 2002 besloot het Supreme Court of the United States (SCOTUS) dat mensen die psychiatrische problemen hebben, niet geëxecuteerd mogen worden (Atkins v. Virginia). De minimale eis is dat iemand begrijpt waarom hij geëxecuteerd wordt. Dit is voor Texas soms een motivatie om mensen te gaan behandelen voor hun psychiatrische problematiek (niet gebruikelijk op Death Row), zodat het goed genoeg met ze gaat om ze alsnog te executeren.

In 2005 (Roper v. Simmons) besloot SCOTUS dat mensen die jonger dan achttien waren toen zij hun halsmisdaad pleegden, niet geëxecuteerd mogen worden. Tot dat moment werden dus ook kinderen ter dood veroordeeld. In sommige staten kon je al vanaf je zestiende ter dood veroordeeld worden. In Texas vanaf je zeventiende. De doodstraffen van iedereen die jonger dan achttien was ten tijde van zijn misdaad werden omgezet in levenslange gevangenisstraffen.

Op dit moment zitten er 290 mensen op Texas Death Row. Tien daarvan zijn vrouw.

Een terdoodveroordeelde brengt gemiddeld een kleine vijftien jaar door op Death Row voordat het vonnis wordt uitgevoerd.